Brief regering : Voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-XV-41 Motie van de leden Palland en Tielen over de inkoop van opleidingen bij bedrijfsscholen bevorderen

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-31 Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Tielen over startbanen voor jonge mensen die aan hun loopbaan willen beginnen

Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan, Tweede Kamerlid

Motie

29544-947 Motie van de leden Van Brenk en Van Weyenberg over de kans op werk door "open hiring"

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-48 Motie van het lid Renkema c.s. over extra aandacht voor jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het tekort aan arbeidskrachten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35