Brief regering : Ontwikkelingen in het natuurbeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34985-60 Motie van de leden Weverling en Von Martels over beperken van de overlast van steenmarters

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie

33576-171 Motie van het lid Bromet over verbieden van de verkoop van de Japanse duizendknoop

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

34985-27 Motie van het lid Von Martels c.s. over het voorkomen van faunaschade

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIV-25 Motie van het lid Weverling c.s. over slimme oplossingen voor meer groen in steden

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie

33576-105 Motie van de leden Lodders en Geurts over de maatvoering voor de natuurstrook

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

33576-104 Motie van de leden Geurts en Lodders over maatwerk voor econonomische dragers op landgoederen

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928 (33 576, nr. 98)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van dinsdag 4 en woensdag 5 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:30

Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34985)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VSO Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (34985-53)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Extra-procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:45

Natuur

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59