Brief regering : Diverse onderwerpen, moties en toezeggingen ggz

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25424-542 Motie van het lid Diertens c.s. over onderzoeken hoeveel patiënten in de specialistische ggz geholpen kunnen worden met de werkwijze van herdiagnostiek

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

25424-536 Motie van het lid Van den Berg c.s. over een project zorgevaluatie en gepast gebruik ontwikkelen voor de ggz-sector

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25424-514 Motie van de leden Van den Berg en Diertens over participatie bij de huidige netwerken

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25424-466 Motie van de leden De Lange en Van den Berg over het meedraaien van psychiaters in avond-, nacht- en weekenddiensten

Indiener L.A. de Lange, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO GGZ (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO GGZ (AO d.d. 29/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 08/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10