Brief regering : Uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen (Kamerstuk 25295-437)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg
  • Mede ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-437 Motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:04

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken.

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10