Brief regering : Toegankelijk hoger onderwijs: selectie en beleidsreactie Monitor beleidsmaatregelen 2019-2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

36229-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

36229-5 Verslag

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

36229-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

36229-1 Koninklijke boodschap

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

36229-2 Voorstel van wet

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Memorie van toelichting

36229-3 Memorie van toelichting

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

36229 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Verslag van een wetgevingsoverleg

35570-VIII-149 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Media

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35570-VIII-147 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Cultuur

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

35570-VIII, eindtekst

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35570-VIII-123 Derde nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 123 (3e NvW d.d. 25 november 2020)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35570-VIII-124 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 november 2020, over begroting OCW, onderdeel Emancipatie

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35570-VIII-94 Tweede nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-VIII-20 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35570-VIII-93 Nota van wijziging

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VIII)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

35570-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35570-VIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35570-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

27020-115 Motie van het lid Rudmer Heerema over de toelatingseisen voor pabo instellingen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35252-19 Motie van de leden Kwint en Van den Hul over het mogelijk maken van zwangerschapsverlof in het hoger onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

27923-402 Motie van de leden Van der Molen en Rog over het doorvoeren van maatregelen die de lerarenopleidingen flexibeler en aantrekkelijker maken

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-822 Motie van de leden Paternotte en Van der Molen over toevoegen van loting aan het selectie-instrumentarium

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

31288-823 Motie van de leden Paternotte en Van den Hul over meebeslissen door studenten en docenten bij de invulling van de studiekeuzecheck

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35282-42 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over geen kansenongelijkheid bij selectieprocedures

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-770 Gewijzigde motie van de leden Tielen en Bisschop over een onderzoek naar de hoofdoorzaken van switch en uitval (t.v.v. 31288-750)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-767 Gewijzigde motie van het lid Van Meenen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs (t.v.v. 31288-711)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-429 Motie van het lid Van Meenen over studentenwelzijn meenemen in de Staat van het Onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-759 Motie van het lid Van Meenen over een onderzoek naar de samenhang tussen het bindend studieadvies en de switch

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31524-431 Motie van het lid Kwint over een goede overdracht tussen onderwijsinstellingen voor studenten met een functiebeperking

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31524-424 Motie van de leden El Yassini en Westerveld over begeleiding van studenten met beperking in mbo en hoger onderwijs door onderwijsinstellingen

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

31524-423 Motie van het lid Westerveld over het beschikbaar stellen van alternatieve toetsvormen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31524-426 Motie van het lid Van den Hul over een landelijke website met informatie voor studenten met een functiebeperking

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31524-427 Motie van de leden Van den Hul en Van Meenen over een warme overdracht van studenten met een functiebeperking naar een vervolgopleiding

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31524-425 Motie van de leden Kuik en Westerveld over wettelijke aanpassingen voor informatievoorziening aan studenten met een functiebeperking

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

31524-428 Motie van het lid Van Meenen over het verbeteren van de website Studeermeteenplan.nl

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-305 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een aanspreekpunt op onderwijsinstellingen voor leerlingen en studenten met een zorgbehoefte

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-716 Gewijzigde motie van het lid Özdil over grootschalig onderzoek naar studentenwelzijn (t.v.v. 31288-699)

Indiener Z. Özdil, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-713 Gewijzigde motie van het lid Van Meenen c.s. over eisen stellen aan de onderbouwing van selectiecriteria (t.v.v. 31288-710)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-705 Motie van het lid Van den Hul over een onderzoek naar zelfselectie

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31288-708 Motie van het lid Van der Molen over een nieuw bijzonder kenmerk "zorg en welzijn"

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-75 Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs (AO d.d. 20/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Strategische agenda hoger onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Onderwijsachterstanden, lerarentekort en kwetsbare leerlingen (AO d.d. 01/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 00:05

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00