Brief regering : Appreciatie compromisvoorstel MFK-rechtsstaatverordening

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-20-1598 Motie van de leden Omtzigt en Van der Graaf over ervoor zorgdragen dat de voorbeelden en voorwaarden in de raadspositie blijven staan

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1584 Motie van de leden Sjoerdsma en Van der Graaf over geen Europese subsidies voor lidstaten die zich niet aan de rechtsstaatprincipes houden

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie

35403-4 Motie van de leden Jetten en Van Ojik over voortzetting van de artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

21501-20-1515 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over de ontvangst van EU-middelen koppelen aan naleving van rechtsstatelijkheidsbeginselen

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35078-3 Motie van de leden Anne Mulder en Omtzigt over het korten van landen die zich niet aan de begrotingsregels houden

Indiener A. (Anne) Mulder, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Staat van de Europese Unie (35078-1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 19:15

Staat van de Europese Unie 2020

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Debat over de uitkomst van de Europese Top inzake het herstelfonds

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de Europese top van 1 en 2 oktober 2020 (re- en dupliek)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Raad Algemene Zaken dd 13 oktober 2020 (minus Brexit)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00