Brief regering : Aanbod stages en leerbanen en gelijke kansen op stages

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35420-128 Motie van het lid Bruins c.s. over een strategie voor meer stage- en startersplekken voor jongeren

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35570-34 Motie van de leden Azarkan en Jetten over meer stageplaatsen realiseren binnen de Rijksoverheid

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-205 Nader gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over een discriminatieklacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens en aangifte doen wanneer het slachtoffer dit wil (t.v.v. 35300-VIII-204)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35252-15 Motie van de leden Van den Berge en Kuik over een app voor laagdrempelige melding van stagediscriminatie

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

29282-404 Motie van de leden Renkema en Hijink over klachten van mbo-studenten over zorgstages

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

35074-50 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Arbeidsmarktbeleid in de zorg (AO d.d. 13/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

Debat over het derde steunpakket voor bedrijven en werknemers

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10