Brief regering : Afspraken met supermarkten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31532-246 Motie van de leden Sneller en De Groot over inzicht in de mate waarin supermarkten en andere ketenpartners bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIV-78 Motie van het lid De Groot over afspraken met supermarkten over de transitie naar kringlooplandbouw

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIV-41 Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over regioproducten in het winkelschap

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

31532-203 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het schrappen van cosmetische eisen in handelsnormen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Voedsel (AO d.d. 05/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35000-XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Realisatie LNV-visie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

VAO Landbouw, klimaat en voedsel (AO d.d. 6/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10