Brief regering : Tijdelijke aanpassing testbeleid covid-19

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-513 Motie van de leden Asscher en Klaver over voorrang voor vitale beroepen bij coronatesten

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-526 Motie van het lid Segers c.s. over personeel in de vitale sectoren zorg en onderwijs met voorrang laten testen in de teststraten

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de aanpak van de coronacrisis

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00