Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35034-10 Motie van het lid Regterschot c.s. over een objectief kader voor de maatschappelijke diensttijd

Indiener K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Motie

35034-13 Motie van het lid Kerstens over een expliciete voorwaarde voor meerjarige projecten

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie

35034-12 Motie van de leden Rog en Kerstens over een landelijk certificaat voor de maatschappelijke diensttijd

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35034-9 Motie van het lid Renkema over geen onomkeerbare stappen zetten richting een verplichte maatschappelijke diensttijd

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

35034-14 Motie van het lid Kerstens over het weren van "maatschappelijkediensttijdcowboys"

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Maatschappelijke diensttijd

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05