Brief regering : Reactie op aangenomen moties over COVID-19 gerelateerd aan slachthuizen en de nertsenhouderij

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

28286-1117 Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over het in stand laten van het vervoersverbod voor nertsen (t.v.v. 28286-1110)

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

28286-1118 Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over per direct slachthuizen opdragen de slachtsnelheid te verlagen (t.v.v. 28286-1111)

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1109 Motie van het lid Ouwehand over landelijke regie bij het tegengaan van verspreiding van het coronavirus in de vleesindustrie

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1108 Motie van de leden Ouwehand en Ploumen over een verbod op het beroepsmatig fokken van dieren die bevattelijk zijn voor het coronavirus

Indiener E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1114 Motie van het lid Futselaar over voorkomen dat geruimde bedrijven opnieuw starten met het houden van nertsen

Indiener F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1106 Motie van het lid De Groot over slachthuizen verantwoordelijkheid laten nemen voor een vermindering van slachtcapaciteit

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1112 Motie van de leden Geurts en Bromet over een fatsoenlijke stopregeling voor de nertsenhouderij

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10