Brief regering : Aanpassingen beleid PFAS

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30015-75 Motie van de leden Ziengs en Von Martels over een tussentijdse rapportage over pfas-houdende bagger vóór 15 juni

Indiener E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Motie

30015-69 Motie van het lid Stoffer over versneld opstellen van een definitief handelingskader voor pfas

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

30015-76 Motie van de leden Von Martels en Ziengs over meer ruimte voor toepassing van pfas-houdende grond in oppervlaktewater

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35334-74 Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Von Martels over meer ruimte voor verantwoorde toepassingen van grond in diepe plassen (t.v.v. 35334-58)

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

28089-166 Gewijzigde motie van het lid Von Martels over de norm voor grond in niet-vrij liggende diepe plassen (t.v.v. 28089-160)

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Bodem

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Beleid en normering PFAS door RIVM

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:30

Leefomgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10