Brief regering : Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister OCW verzoeken brief kabinet inzake uitvoering moties cultuur tijdens WGO Cultuur en corona op 28 april jl.

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

35441-18 Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over steun voor ondernemers en werkenden in de creatieve sector (t.v.v. 35441-10)

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-320 Motie van de leden Dijkhoff en Jetten over medio mei duidelijkheid over een aanvulling op het lopende steunpakket

Indiener K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid

Motie

35441-15 Motie van het lid Van Raan over investeren in kunst fiscaal aantrekkelijker maken

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35441-9 Motie van de leden Geluk-Poortvliet en El Yassini over overleg over passende culturele en creatieve alternatieven

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

35441-14 Motie van het lid Van Raan over alles op alles zetten om de culturele sector door de crisis te loodsen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35441-12 Motie van het lid Asscher c.s. over het voorkomen van het verdwijnen van regionale voorzieningen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35441-11 Motie van de leden Asscher en Belhaj over ondersteuning van niet-gesubsidieerde instellingen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35441-13 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over zorg dragen voor regionale spreiding bij behoud van culturele instellingen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32820-341 Motie van de leden Ellemeet en Asscher over rekening houden met het eigen karakter van de culturele en creatieve sector

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

32820-344 Motie van het lid Belhaj c.s. over een wetsvoorstel ten behoeve van collectieve onderhandelingen in de culturele en creatieve sector

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-110 Motie van de leden Westerveld en Kwint over het uitbreiden van de wettelijke taak van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-98 Motie van de leden Kwint en Belhaj over verlichten van de verantwoordingsdruk voor makers en instellingen

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-93 Motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van de verschuiving van het budget van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-100 Motie van het lid Belhaj c.s. over onder de aandacht brengen van de Leidraad tariefafspraken zzp'ers

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-96 Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over een structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-94 Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de toegankelijkheid van cultuurinstellingen

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Toepassing 'Fair practice Code' (AO d.d. 04/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

Cultuur en corona

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Cultuur en corona II

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00