Brief regering : Fiscale moties en toezeggingen 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën
  • Mede ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen 2020 (Kamerstuk 35300-IX-20)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek inzake schriftelijk overleg over de bpm

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

35441-8 Motie van het lid Van den Berge c.s. over door de crisis heen helpen van creatieve makers in de culturele sector

Indiener C.N. van den Berge, Tweede Kamerlid

Motie

35430-26 Motie van de leden Van Haga en Baudet over directe verrekening van het geschatte verlies met de winst in 2019

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35430-25 Motie van de leden Van Haga en Baudet over verruimen van de verliesverrekening van de Vpb

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

25295-239 Motie van het lid Van Haga over onderzoeken of voor het jaar 2020 de werkkostenregeling verhoogd kan worden

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25295-198 Gewijzigde motie van het lid Krol over communiceren dat het vragen van uitstel van belastingaangifte tot 1 september 2020 mogelijk is (t.v.v. 25295-170)

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

25295-165 Motie van de leden Van Haga en Baudet over de bureaucratie rond uitstel van belastingen tot een minimum beperken

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

35205-24 Motie van het lid Lodders c.s. over monitoren van de effecten van de vliegtaks op regionale vliegvelden

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35205-23 Motie van het lid Lodders c.s. over het voorkomen van dubbeling tussen een Europese en een nationale heffing

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35205-26 Motie van het lid Stoffer c.s. over stimuleren van internationaal treinverkeer

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-07-1653 Gewijzigde motie van de leden Leijten en Lodders over niet afwijken van de aangenomen motie over besluitvorming op belastingheffing bij unanimiteit (t.v.v. 21501-07-1652)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

31066-582 Motie van het lid Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

31066-583 Motie van het lid Stoffer c.s. over de lessen uit voorgaande jaren expliciet meenemen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

31066-584 Motie van het lid Bruins c.s. over een haalbaarheidstoets op de voorgenomen ontvlechting

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31066-580 Motie van het lid Leijten c.s. over een grote stem voor degenen die het werk uitvoeren

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Vragen m.b.t. ramingen erf- en schenkbelasting

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

31066-558 Motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31066-560 Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over het doorbreken van de gesloten bestuurscultuur bij de Belastingdienst

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

31066-552 Motie van het lid Omtzigt c.s. over misstanden melden bij een onafhankelijke instantie

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35302-50 Motie van het lid Omtzigt c.s. over de ambitie dat Nederland niet meer voorkomt in de top vijf van doorstroomlanden

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35302-46 Motie van het lid Snels over een onderzoek van de Europese Commissie naar het omzeilen van de meldingsplicht

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie

35302-44 Motie van het lid Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35302-56 Motie van het lid Bruins c.s. over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35302-55 Motie van de leden Van Weyenberg en Alkaya over mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens boven de 1 miljoen euro

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35302-43 Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over onderzoek naar de empirische effecten van verstoringen in het globaal evenwicht

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35302-54 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de bronbelasting op rente en royalty's

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35302-53 Motie van de leden Van Weyenberg en Middendorp over het lage btw-tarief voor toegang tot innovatieve vormen van nieuwsvoorziening

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35302-45 Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35302-48 Motie van de leden Omtzigt en Lodders over de implementatie van meetmethoden en de bpm

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35300-66 Motie van het lid Stoffer over de regeling voor groene beleggingen in box 3 toepassen op investeringen in alternatieve financieringsvormen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

32847-568 Motie van het lid Ronnes c.s. over het bedrag dat corporaties betalen vanwege de ATAD

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35010-24 Gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Bruins over nabetalingen in het buitenland (t.v.v. 35010-21)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31066-509 Gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren (t.v.v. 31066-504)

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-508 Motie van het lid Lodders c.s. over cultuur als vierde pijler in het jaarplan 2020

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35110-13 Gewijzigde motie van het lid Lodders c.s. over een oplossing voor de problematiek van de Nederlandse/Noorse vrachtwagenchauffeurs en Rijnvarenden (t.v.v. 35110-10)

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35210-8 Motie van het lid Bruins over de gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt voor de overheidsfinanciën

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35210-4 Motie van het lid Slootweg over één machtigingscode voor belastingaangifte en toeslagen

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Motie

31369-21 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een overzicht van aftrekposten en belastingregelingen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

31369-20 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over pleiten voor verlenging van het BEPS-project

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

31369-17 Motie van het lid Omtzigt c.s. over adviesaanvraag aan de WRR en het CPB over de optimale belastingmix

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

25087-234 Motie van het lid Snels c.s. over een constructieve opstelling bij het uitwerken van OESO-voorstellen

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie

31066-468 Motie van het lid Omtzigt over verbetering van de praktische rechtsbescherming bij belastingzaken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32847-504 Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Ronnes over het differentiëren van de overdrachtsbelasting (t.v.v. 32847-497)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

31066-449 Motie van het lid Leijten over eerbiedigen van de gedragslijn voor strafbare feiten begaan door ambtenaren

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

35030-18 Motie van het lid Lodders over evalueren en monitoren van de effecten van ATAD 1

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35026-55 Motie van de leden Leijten en Lodders over letselschadevergoedingen

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

35029-21 Motie van de leden Leijten en Laçin over de teruggaveregeling van bpm voor taxivoertuigen

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

35030-19 Motie van de leden Leijten en Van Weyenberg over een vervolgonderzoek naar geldstromen en belastingconstructies

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

35029-22 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over monitoren van de effecten van de afschaffing van de bpm-teruggaafregeling

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35027-11 Motie van het lid Omtzigt over opsporen van wanbetalers met een buitenlands kenteken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35026-49 Motie van de leden Omtzigt en Bruins over een studietoelage uit een fonds van de werkgever

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

21501-02-1920 Motie van het lid Maeijer c.s. over niet afstappen van besluitvorming bij unanimiteit op gebied van belastingheffing en sociaal beleid

Indiener V. Maeijer, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIII-27 Motie van het lid Van der Lee c.s. over voorkomen van dubbele energiebelasting

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

34785-86 Motie van het lid Stoffer c.s. over wegnemen van pijnpunten in de marginale druk

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34819-17 Gewijzigde motie van het lid Snels over monitoren van onvoorziene gevolgen (t.v.v. 34819, nr. 15)

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-20-1224 Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Van den Hul over bindende afspraken tussen VK en EU om belastingontwijking te voorkomen (t.v.v. 21501-20-1222)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

34036-34 Motie van het lid Mei Li Vos over na de transitie stapsgewijs de handhaving aanvangen

Indiener M.L. (Mei Li) Vos, Tweede Kamerlid

Motie

25087-122 Motie van de leden Schouten en Groot over heroverwegen van de belastingverdragen met non-coöperatieve landen

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Motie

32545-49 Motie van het lid Van Vliet over economische effecten betrekken bij de volgende evaluatie

Indiener R.A. van Vliet, Tweede Kamerlid

Motie

34391-24 Motie van het lid Neppérus over het inboeken van de opbrengst van de nieuwe dieseltoeslag

Indiener H. Neppérus, Tweede Kamerlid

Motie

34391-29 Motie van de leden Schouten en Groot over een opkoopregeling voor oude dieselbestelauto's

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet uitwerking Autobrief II (34 391) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Debat over de belastingplicht van multinationals

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet vliegbelasting (35205)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:25

Fiscale moties en toezeggingen 2020

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00