Brief regering : Wetsvoorstel Wet Hardheidsaanpassing Awir

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst 35468

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Bijgewerkte tekst

Bijgewerkt t/m nr. 10 (2e NvW d.d. 10 juni 2020)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35468-11 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

35468-9 Tweede nota van wijziging

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35468-6 Verslag

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Memorie van toelichting

35468-3 Memorie van toelichting

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Nota van wijziging

35468-5 Nota van wijziging

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35468-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

35468 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35468-1 Koninklijke boodschap

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Voorstel van wet

35468-2 Voorstel van wet

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Motie

31066-582 Motie van het lid Lodders c.s. over de eerste verbeteringen en alternatieven doorvoeren in het komende Belastingplan

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

31066-558 Motie van de leden Bruins en Van Weyenberg over varianten waarbij het toeslagenstelsel verdwijnt

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de gepresenteerde plannen voor de reorganisatie van de Belastingdienst

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05