Brief regering : Afbakening Programma Energiehoofdstructuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-418 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een nationaal plan voor de infrastructuur

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-35 Motie van het lid Van der Lee over een nationaal plan voor transport en opslag van energie

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35300-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering (via videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30