Brief regering : Perspectief voor de Jeugd

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34767-47 Motie van het lid Van den Berg over eenduidige modeljaarrekeningen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

31839-710 Motie van de leden Peters en Voordewind over bekijken hoe de checks en balances en de governance van jeugdzorginstellingen versterkt kunnen worden

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31839-709 Motie van het lid Peters c.s. over een fusietoets in de jeugdzorg waarbij ook een fusie verboden kan worden

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-XVI-119 Gewijzigde motie van het lid Voordwind c.s. over een heldere positionering van de Jeugdautoriteit (t.v.v. 35300-XVI-101)

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-106 Motie van de leden Peters en Wörsdörfer over vereenvoudiging van de klacht- en beroepsprocedures

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-116 Motie van de leden Van der Staaij en Bergkamp over bezien hoe het feitenonderzoek en de rechterlijke toets in andere Europese landen zijn vormgegeven

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-100 Motie van de leden Kuiken en Peters over maatregelen om excessieve winstuitkeringen door jeugdhulpaanbieders tegen te gaan

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-107 Motie van de leden Peters en Kuiken over een onderzoek naar verregaande samenwerking of fusie van instellingen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-112 Motie van het lid Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

34880-10 Motie van de leden Tielen en Peters over verschillende procedures samenvoegen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de evaluatie van de Jeugdwet

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 20:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 22/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:30

Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:40

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Jeugd

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10