Brief regering : Reactie op het manifest Lijm de zorg en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg ggz van 29 januari 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

25424-547 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni 2020, over GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25424-514 Motie van de leden Van den Berg en Diertens over participatie bij de huidige netwerken

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25424-511 Motie van het lid Diertens c.s. over vergroten van de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

25424-510 Motie van het lid Diertens c.s. over onderzoek naar de beschikbaarheid van crisisopvang

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

25424-515 Motie van het lid Kuiken over vaker en sneller toepassen van traumabehandelingen

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie

25424-519 Motie van het lid Agema over het plan van aanpak voor de wachtlijstproblematiek

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

25424-509 Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht

Indiener A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Motie

25424-518 Motie van het lid Agema over het verbeteren van financiële prikkels met ongewenste gevolgen

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO GGZ (AO d.d. 29/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15