Brief regering : Reactie op kosten verduurzaming PBL en schriftelijke beantwoording vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg, gehouden op 12februari 2020, over het Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen over fouten kostenberekening PBL

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Motie

35300-VII-69 Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over proeftuinen voor innovatie en een impuls voor prefab

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-349 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over voorwaarden voor het verduurzamen van wijken

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VII-52 Motie van het lid Ronnes c.s. over oppakken van maatschappelijke opgaven door de corporaties

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het pakket klimaatmaatregelen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Klimaatakkoord gebouwde omgeving (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10