Brief regering : Kabinetsreactie op SER Verkenning 'Hoge Verwachtingen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-87 Gewijzigde motie van de leden Paternotte en Wiersma over de wegingsfactor van studieleningen bij hypotheken (t.v.v. 35300-VIII-64)

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-70 Motie van het lid Bruins c.s. over studenten weer meenemen in de jaarlijkse koopkrachtberekeningen van het Nibud

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35300-24 Motie van de leden Segers en Jetten over een generatietoets bij de totstandkoming van beleid

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-50 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over het versterken van de positie van jongeren binnen de SER

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

34035-45 Motie van het lid Klaver c.s. over tussentijdse monitoring

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet studievoorschot hoger onderwijs (34035) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30