Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020 (Kamerstuk 31239-312)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIV-23 Motie van het lid Von Martels over acties in het kader van CCU

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34682-25 Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder (t.v.v. 34682-20)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-210 Motie van het lid Stoffer over een aparte categorie voor geothermie in de gebouwde omgeving

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

32813-204 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (35300-XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10