Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Acceptatie aanbod technische briefing consortium RIVM, NLR en KNMI

Indiener M.Y. Israel, griffier

Motie

31936-668 Motie van de leden Amhaouch en Bruins over onderzoeken van de mogelijkheid van meer rustmomenten in de vroege ochtend

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Luchtvaart (AO d.d. 11/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Luchtvaart

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid (via videoverbinding)

Technische briefing
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10