Brief regering : Eindrapport beleidsdoorlichting agrobeleid

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over eindrapport beleidsdoorlichting agrobeleid (Kamerstuk 31104-6)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

34725-XIII-10 Motie van het lid Weverling c.s. over verbeteringen in het informatieproces van begrotingen en jaarverslagen

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering Financiƫn

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Eindrapport beleidsdoorlichting agrobeleid

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:31

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Verantwoordingsstukken LNV 2019

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00