Brief regering : Voortgang akkoord verbetering productsamenstelling 2019

Download

Indieners

  • Indiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32793-417 Motie van de leden Dik-Faber en Diertens over onafhankelijke reductiedoelen voor zout, vet en suiker

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Leefstijlpreventie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20