Brief regering

Bestuurlijk reactie op definitief Bureau ICT (BIT)-advies Eidos

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Adviesrapport BIT

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.