Brief regering

Verdere budgettaire uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van de digitalisering van de strafrechtketen en invulling van de moties van het lid Klaver c.s. voor een structurele investering in zedenzaken en van de leden Segers en Asscher voor een structurele investering in de bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.