Brief regering

Wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 in verband met de evaluatie van deze regeling

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr. WJZ/17705952 (10945), houdende wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 in verband met de evaluatie van deze regeling