Brief regering

Voortgang nationaal actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor topsector Life Sciences & Health’

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

03-07-2019
27428-361Motie van het lid Weverling over verbeterde regelgeving op het gebied van klinisch onderzoek naar gentherapie

03-07-2019
27428-359Motie van het lid Weverling over de harmonisatie van ggo-regelgeving