Brief regering

Afschrift brief aan Commissarissen van de Koning inzake de inzet van Regionale Regietafels ten behoeve van het realiseren van extra opvangplekken voor asielzoekers

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief aan Commissarissen van de Koning inzake de inzet van Regionale Regietafels ten behoeve van het realiseren van extra opvangplekken voor asielzoekers