Brief regering

Reactie op de verzoeken van de leden Ouwehand en Bromet, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 17 oktober 2019 en van 6 november 2019, over de resultaten van het RIVM-onderzoek naar de latente ruimte binnen afgegeven vergunningen onder het PAS en over openbaarmaking van de doorgerekende voorstellen van het RIVM om snel stikstof uit te sparen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Inventarisatie onbenutte emissieruimte in vergunningen van veehouderijen rondom de Peelvenen. Beschrijving werkwijze en resultaten onderzoek