Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nationale ombudsman m.b.t. korte aanvraagtermijn bijzondere situaties huurtoeslag

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BZK - reactie vragen op brief Nationale ombudsman m.b.t. korte aanvraagtermijn bijzondere situaties huurtoeslag

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20