Brief regering : Voortgang implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en Verbreding beslagregister

Download

Indieners

  • Indiener
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34785-46 Motie van het lid Snels c.s. over respecteren van de beslagvrije voet

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Belastingplan 2018 (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de be√ędiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30