Brief regering

Uitvoering van de motie van het lid Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over verkenning grenscorrectie Spaarndam