Brief regering

Rapport onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden en beleidsconclusies

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Aanbestedingsrechtspraak in Nederland 2016-2018
Bijlage
Toekomstscenario’s Commissie van Aanbestedingsexperts
Bijlage
Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

22-11-2019
34252-18Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 31 oktober 2019, over Aanbesteden

07-06-2018
32440-110Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over de ongelijke rechtspositie van inschrijvers versus aanbestedende diensten

07-06-2018
32440-107Motie van de leden Van den Berg en Graus over het hoger beroep bij een aanbesteding