Brief regering : NWO-interventies op gebied van diversiteit

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29338-191 Motie van de leden Tielen en Van der Molen over het aantonen van de wetenschappelijke effectiviteit van trainingen over impliciete genderbias

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 14/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Wetenschapsbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00