Brief regering : Voortgang landelijk actieplan studentenhuisvesting

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-458 Motie van het lid Smeulders c.s. over concrete doelstellingen voor het aantal studentenwoningen

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32847-450 Gewijzigde motie van het lid Krol over het benodigde aantal extra studentenkamers (t.v.v. 32847-443)

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

32847-371 Motie van de leden Krol en Azarkan over haalbaarheid van studentencampussen

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Bouwopgave (AO d.d. 28/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Woningbouwopgave/ Staat van de volkshuisvesting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00