Brief regering : Datalekken in de jeugdsector

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31839-640 Motie van de leden Hijink en Raemakers over het laten uitvoeren van pentests over toegankelijkheid van medische dossiers

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over een datalek in de jeugdzorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Jeugdhulp (AO d.d. 13/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50