Brief regering

Ontwikkelingen in politieonderwijs, Jaarbeeld Politieonderwijs 2018 met beleidsreactie en reactie op de motie van het lid Den Boer over betere afstemming van vraag en aanbod tussen Politieacademie en korps (Kamerstuk 29628-791)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Jaarbeeld politieonderwijs 2018. Politieonderwijs voor de opsporing

Gerelateerde documenten