Brief regering : Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-30-430 Motie van de leden Van den Berg en Van der Lee over gelijke regels op het gebied van garantietermijnen in Europa

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

21501-30-422 Motie van het lid Paternotte c.s. over certificering van op internet aangesloten apparaten

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 12 en 13 maart 2018 (AO d.d. 07/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:15

VAO Raad voor Concurrentievermogen op 28 en 29 mei 2018 (AO d.d. 23/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Digitalisering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30