Brief regering

Reactie op verzoek commissie over aanlevering van de cijfers van de provincie Utrecht en de cijfers van alle provincies tot en met 2029 over de verhouding per provincie tussen harde plancapaciteit en toename woningbehoefte

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Verbeterde en aangevulde cijfers Inventarisatie Plancapaciteit mei 2019