Brief regering

Reactie op moties ingediend tijdens het VAO Acute zorg/ambulance zorg van 11 april 2019

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

11-04-2019
29247-281Motie van de leden Ploumen en Geleijnse over ervoor zorgen dat de 15 minutennorm wordt gehaald

11-04-2019
29247-271Motie van het lid Van den Berg over het aantal opname-time-outs bij ziekenhuislocaties