Brief regering : Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

28625-273 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 mei 2019, over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Motie

21501-32-1164 Motie van het lid Lodders c.s. over de Kamer betrekken bij de totstandkoming van het Nationaal Strategisch Plan

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Landbouw- en Visserijraad 18 maart 2019 (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05