Brief regering

Verbreding van de SDE+ naar de SDE++

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

08-11-2018
35000-XIII-40Motie van het lid Sienot c.s. over schotten in het SDE+-budget