Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de tussenevaluatie experimenten deeltijd hoger onderwijs (experiment vraagfinanciering en experiment met leeruitkomsten) (Kamerstuk 31288-721)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

30012-105 Motie van de leden Van der Molen en Van den Hul over 15% kostenverhoging per studiepunt als maximum stellen

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

30012-104 Motie van de leden Van der Molen en Wiersma over het experiment flexstuderen ook openstellen voor eerstejaars

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Leven Lang Leren (AO d.d. 09/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leven lang ontwikkelen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15