Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Buitenweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over over het moment waarop duidelijk werd dat op basis van artikel 15.5. Penitentiaire Beginselenwet gedetineerden vrijheden worden toegekend zonder dat het toezicht daarop adequaat is geregeld

Download Download

Indieners