Brief regering

Stand van zaken thuiszitters

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapportage leerplichtwet G-gemeenten, schooljaar 2017-2018, Definitieve eindstand, 23 januari 2019
Bijlage
De kracht om door te zetten. Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken?

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.