Brief regering : Stand van zaken thuiszitters

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Medeindiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming
  • Medeindiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34300-VIII-47 Motie van het lid Van Meenen c.s. over realisering van de kernelementen van het leerrecht

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (34 300 VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Onderwijs en zorg

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

Passend onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00