Brief regering

Advies over het bij voorbaat uitsluiten van tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Adviescommissie Gids Proportionaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

07-06-2018
32440-106Motie van de leden Van den Berg en Wörsdörfer over kaders voor vergoedingen in de Tenderkostenvergoeding