Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 januari 2019, over alle stukken rondom de cassatie van de Klimaatzaak openbaar te maken

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Staat en Stichting Urgenda (aanbiedingsbrief)
Bijlage
Procesinleiding vorderingsprocedure Hoge Raad