Brief regering : Integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
 • Mede ondertekenaar
  T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen
 • Mede ondertekenaar
  R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

29861-50 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 mei 2020, over Actieplan arbeidsmigratie

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Motie

35300-VII-76 Motie van het lid Bisschop over goede huisvesting voor arbeidsmigranten

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

29544-934 Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over onderzoek naar draagvlak voor geblokkeerde rekeningen bij uitzendbureaus

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

29544-932 Motie van het lid Van Kent c.s. over opnieuw invoeren van een vergunningenstelsel in de uitzendbranche

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmigratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00