Brief regering : Invulling van een aantal moties en stand van zaken over uitwerking Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen over fouten kostenberekening PBL

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

32813-372 Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over huurders en kopers van slechte corporatiewoningen (t.v.v. 32813-354)

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

32813-368 Motie van de leden Stoffer en Jetten over jaarlijks in de Klimaatnota aangeven in hoeverre gemeenten hun rol waar kunnen maken

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

32813-349 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over voorwaarden voor het verduurzamen van wijken

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

32847-486 Motie van het lid Nijboer c.s. over het ondersteunen en compenseren van huurders bij renovaties

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VII-52 Motie van het lid Ronnes c.s. over oppakken van maatschappelijke opgaven door de corporaties

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34762-24 Motie van de leden Van Eijs en Ronnes over een financiële prikkel om woningen te verduurzamen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34762-19 Motie van het lid Wassenberg over huurders met hoge energiekosten hun woning laten verbeteren

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

34762-17 Motie van het lid Wassenberg over het puntensysteem voor huurwoningen

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

32847-350 Motie van het lid Ronnes c.s. over het toepassen van een woonlastenbenadering

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVIII-16 Motie van het lid Voortman c.s. over het initiatiefrecht voor huurders

Indiener L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVIII-30 Motie van het lid Nijboer c.s. over het verduurzamen van sociale huurwoningen

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Bouwregelgeving en energiebesparing (AO d.d. 07/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 06/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het pakket klimaatmaatregelen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Klimaatakkoord gebouwde omgeving (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45